| یا انیس من لا انیس له |هیچ چیز و هیچ کس چندان اهمیت ندارند . خودم یک تنه دوستت دارم .