گاهی فکر می کنم من انگار متناسب با جریانات این دنیا خلق نشده ام . انگار رویاهایم و حرفهایم عجیب است . اما واقعا عجیب نیست ! خوب که نگاه می کنم عجیب نیست. انسانها از وقتی به رنج های جانکاه افتادند که از بالا رفتن منصرف شدند. و به پول و زمین و شهرت و قدرت بسنده کردند.

شاید واقعا عجیب باشد که من تمایلی برای رانندگی و داشتن یک ماشین شخصی  ندارم . شاید عجیب باشد که هیچ فکری برای پولدار شدن ندارم و حتما خیلی خنده دار است که بگویم دلم می خواهد تمام جهان را بگردم و آواز عشق سردهم و دوستانی با هر زبان و هر نژادی داشته باشم . و بخواهم خانه ام به بزرگی تمام دنیا باشد . خیلی چیزهای عجیب به سر آدمها می زند که نادیده گرفتنشان یک دنیای سرد با قلبهای مرده می سازد . 

اگر فقط و فقط یک نفر در تمام دنیا پیدا بشود که با من هم نظر باشد که آدمها به جای صحبت درباره ی پول و زمین و وضع کشاورزی و جدایی پسر فلانی از دختر فلانی و این دست دغدغه ها باید مثلا درباره ی آسمان آبی امروز حرف بزنند که پیش از غروب خورشید چه دل انگیز شده بود و یا در باره این بگویند که صدای جیرجیرک ها شب هنگام چه زیباست و یا از رویاهای بزرگشان بگویند . از میلشان برای شکوفایی ، قول می دهم که این غرور سنگین که مدتهاست آزارم می دهد را کنار بگذارم و به او بگویم که ما می توانیم دوستهای ابدی هم باشیم !

دلم می خواهد انسانی باشم که پاهایم در زمین و سرم در آسمان است. بی آنکه زمین اسیرم کند، در آن قدم بزنم و حال و هوای آسمان را به زمین بیاورم

دلم می خواهد به جای دغدغه های آدمها از رویاهایشان بشنوم . حرف ها آسمانی حال آدم را خوب می کند.