فیلم های کمی وجود دارن که حال آدم رو خوب کنن ! من به این فیلم نمره 20 میدم . و شاید چند بار دیگه هم ببینمش .

[+] من همیشه از نیچه و افکار نیچه می ترسیدم . اما خب پشتِ پرده ی ظاهرِ همه ی آدمهای ترسناک احتمالا اون قله ای که آسمانش با ذره های نور پوشیده شده،دیده میشه . همه ی ما عقده های باز نشده ای رو در وجودمون داریم که ظاهر ما رو میسازه و ما رو فرسنگها از ما دور می کنه . حقیقت ما وقتی ظاهر میشه که ما این گره ها رو وا کنیم . انسان حقیقتا موجودی ناشناخته ست .