ایکاش آدمها می توانستند حداقل برای روز تولدشان در جایی باشند روی ابرها  ، 

هوا خنک و دلپذیر باشد ، 

چشمهایت را ببندی و هزاران هزار ستاره نقره ای را ببینی که در زمینه گلبهی ! بالا و پایین می روند 

و در فضای موسیقی های زیبا که معلوم نیست صدایشان از کجا می آید و نه چنان بلند است که گوش را بیازارد و نه چنان آرام و بی جان ، معلق بشوی

فقط برای یک روز !