نمی دانید چه لذتی دارد کندن برگه برنامه ریزی درسی که دوستش ندارید از روی دیوار، و پرت کردنش به داخل سطل آشغال.

من از همون اول که فیزیولوژی قلب رو بهمون می گفتن، دوستش نداشتم. از اول ماه تصمیم گرفتم که مشتاقانه بخونمش. ولی این اشتیاق ساختگی و آن سردی بخش ، از نیمه های ماه آتش ما را خاموش کرد و فقط به امید تمام شدن ادامه دادیم. و چه جان کندنی ست ، ادامه دادن به امید تمام شدن .

همه ی آنچه که گذشت تقصیر رزیدنت و اتند نبود .

[+] من فکر می کنم پادشاه بدن مغز است . حتی آن دل که همه در مقابل عقل قرارش می دهند، در مغز است :|

هر چند قلب و کلیه و کبد و مغز همه پادشاه اند، اما مغز پادشاه تر است😁