| به نام خالق زن |

وحشتناک ترین پروسه ای را که در بیمارستان دیدم ، اپیزیوتومی بوده. و تو چه میدانی اپیزیوتومی چیست ؟ خیلی وحشتناک تر از bone marrow biopsy .

و زنانی که با وجود همه ی دردها و خطرات و عوارض بارداری و زایمان ، عاشقانه و صبورانه ، بچه ای را بدنیا می آورند ، اصلا آدم های کوچک و معمولی نیستند که بشود به همین سادگی از کنارشان رد شد.

زنانی که روی تخت زایمان در حالی که درد شدیدی را پشت سر گذاشتند و از ناحیه اپیزیوتومیشان شر شر خون می رود ، شروع می کنند به قربان صدقه ی فرزندشان رفتن !

من گاهی شک می کنم که نسبت دادن صفت قدرتمندی به مردان، کاملا درست بوده باشد . جنسیت معیار مناسبی برای این منظور نیست .