امروز صبح اولین زایمان طبیعی رو دیدم. که پس از رنج فراوان مادر نوزاد پسری پا به این دنیا گذاشت . و امروز عصر یکی از اقوام رو به خاک سپردیم. و همچنان این سوال در ذهن من تکرار میشه که ما چرا روی زمینیم ؟