نمیشد مثلا خدا به جای اینکه آدمها رو باهم خلق کنه ، جدا از هم و تنها خلق می کرد ؟ با هم بودن عالیه اما اونقدر عالی که وقتی شکافی بین این با هم بودن میفته، انگار دنیا به آخرش میرسه .

#یاوه_گویی