پاییز همان اولین بارانش قشنگ است که گرمای تابستان را می شکند و هوا لطیف می شود . اما باران روز اول به روز دوم که کشیده شود ،می شود عامل افسردگی ما ! و من از همین حالا دارم به این فکر می کنم که واقعا باید این باران و این تاریکی و این نبودن خورشید رو 6ماه تحمل کنم ؟ 

از همین حالا منتظر اسفندم ! 

ایکاش من هم مثل خرس ها به خواب زمستانی می رفتم -_-