همیشه گفتم و باز هم می گم ؛ کتابها حقیقتا بهترین دوست ها و همنشینان ما هستند . دوست هایی که فارغ از مکان و زمان بدست میاریم. و چقدر چقدر دلنشینه که می بینید ، یکی در فرسنگ ها و قرنها فاصله ، حرف دل شما را می زند و از همنشینی با او سیر نمی شوید . 


" دنیا همیشه کانون یک آتش فروزان عشق جاوید بوده است و اکنون هم هست و تا روزگار و جهان و افلاک باقیست ، همیشه خواهد بود. به قول پدر بزرگوارم بهاالدین اگر شما در خود میلی و رغبتی به حقایق یا به صفات خدایی دیدید بدانید بی شک که آن خواست الله است و اگر میلت به بهشت است و در طلب بهشتی، آن میل به بهشت است که تو را طلب می کند و اگر تو را میل به آدمی است آن آدمی نیز تو را طلب می کند که هرگز از یک دست بانگ نیاید . "

[  بدنبال آفتاب از قونیه تا دمشق . عطاالله تدین ]